Investice do nemovitostí

Investice do nemovitostí je dlouhodobě jedním z nejbezpečnějších způsobů zhodnocování financí. Naše společnost Vám nabízí možnost zhodnotit Vaše prostředky bez rizika ztráty vložených financí. Jelikož naše společnost vykupuje nemovitosti za 50 až 80% reálné tržní hodnoty a tyto nemovitosti prodáváme za tržní hodnotu. Tímto způsobem eliminujeme rizika Vaší investice na minium.  Investor má své investice zajištěny zástavním právem ve výši 80% reálné tržní hodnoty zastavené nemovitosti, které jsou již v majetku společnosti Callide a.s. 

Neinvestujeme do výnosových nemovitostí, u kterých je návratnost investice dlouhodobá.

Možná si říkáte co je vlastně reálná tržní hodnota.... Tuto otázku si pokládáme také, jelikož v této době není jednoduché odhadnout poptávku a reakci trhu v dané lokalitě. Callide má v každém regionu spolupracující partnery - odborné odhadce, se kterými konzultujeme tržní hodnotu v dané lokalitě. Naši odborní odhadci jsou profesionálové z realitního oboru s dlouholetou praxí a znalostí daného trhu nemovitostí. Tito odhadci jsou finančně zainteresováni na každé investici. Investor má u nás vždy možnost odmítnout nabízené nemovité zajištění, Investiční a realitní skupina Callide Vám poté nabídne další nemovitost a na Vás je, zda toto zajištění budete akceptovat.

Zvažte prosím samy, zda je náš model pro Vaše investice do nemovitostí dostatečně komfortní.

Vysoký výnos s garancí

Investiční a realitní skupina Callide založila divizi investic za účelem zúročování prostředků našich partnerů – investorů prostřednictvím investování do nemovitostí. Investiční portfolio je velice pečlivě selektováno a každá investice podléhá třístupňovému schvalovacímu procesu.

 

Porovnání výnosovosti konzervativních investičních nástrojů jakožto termínované vklady, spořící účty, družstevní záložny a podílové fondy.

 Callide nabízí našim investorům nadstandardní zúročení jejich kapitálu, až 12% p.a.. 

Mezi naše hlavní devizy patří:

 • Vlastní právní oddělení
 • Celorepubliková působnost
 • Rozsáhlá doporučitelná síť
 • Rozsáhlá síť našich výkupců
 • Etický přístup

Podmínky investice:

 • Minimální doba je 12 měsíců.
 • Minimální vklad je 200.000 Kč.
 • Výpovědní lhůta je 1 měsíc.
 • Výnos je vyplácen vždy v den výročí smlouvy a vklad po uplynutí dalších tří měsíců.
 • Výše úrokové sazby je garantovaná smluvně a je odvislá od výše investice a doby.
 • Vaše investice je zajištěna smlouvou mezi investorem a společností Callide fin s.r.o.
 • Investice dozajišťujeme těmito způsoby:
     a) směnkou avalovanou - tento způsob zajištění je pro nás administrativně méně náročný,
         tudíž Vám nabízíme o 2% vyšší zhodnocení.
     b) investice nad 500.000 Kč je možné zajistit nemovitostmi v hodnotě o 30% vyšší než Váš vklad.
         Investor má možnost výběru vhodné nemovitosti, tak aby se  po celou dobu cítil komfortně.
         Tento model zajištění je administrativně náročnější, během jednoho roku může dojít i k několika
         přesunům zástav, jelikož naše nemovitosti ihned prodáváme. V tomto případě Vám nabídneme
         adekvátní zástavu, na kterou zřídíme Vaše zástavní právo a po zapsání stáhnete první zástavu.
 • Tato exkluzivní nabídka investic je platná do 31.12.2011.

Pro více informací o investování volejte 603 245 502 nebo vyplňte

 kontaktní formulář ...zde >>>