Ceník

Úkon

Sazba bez DPH

DPH

Celkem s DPH

Cestovné na 1 km

7 Kč

20 %

8,40 Kč

Každá započatá hodina makléře

500 Kč

20 %

600 Kč

Příprava a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby

1500 Kč

20 %

1 800 Kč

Zajištění právních služeb

490 Kč

20%

588 Kč

Určení prodejní (tržní) ceny nemovitosti

690 Kč

20 %

828 Kč

Provedení fotodokumentace standardní nemovitosti

790 Kč

20 %

948 Kč

Zajištění dokumentace k nemovitosti z katastru nem.

290 Kč

20 %

348 Kč

Zajištění stavební dokumentace

590 Kč

20 %

708 Kč

Notářské nebo bankovní úschovy peněz

990 Kč

20 %

1 188 Kč

Realizace realitního prodeje nemovitostí

Dle dohody

Realizace dražby dle zákona 26/2000 Sb.

Dle dohody

 

Obecné informace o veřejných dražbách

ZDARMA