Chcete prodat nemovitost - prodejte ji v dražbě

Uvažujete-li o prodeji své nemovitosti, můžete si vybrat z několik způsobů, jak nemovitost zpeněžit. Nejobvyklejším a nejvíce používaným způsobem je přímý prodej zprostředkovaný pomocí realitní kanceláří. Další variantou je využít služeb dražebníka, protože někdy může být výhodnější a z Vašeho pohledu lepší alternativou k prodeji nemovitostí dobrovolná dražba.

DOBROVOLNÁ dražba má oproti realitnímu prodeji několik výhod:

  • RYCHLOST PRODEJE

Vlastník získá vydražené peníze za prodané nemovitosti max. do dvou měsíců od počátečního kontaktu s dražebníkem a to v dopředu smluveném a stanoveném termínu. Nemusí tedy čekat, kdy a zda se vůbec jeho nemovitosti prodají, jako u realitního prodeje. Toto je obzvlášť velmi důležité v případě, že potřebuje peníze v co nejkratší době. Určitě není problém prodat i nemovitosti zatížené zástavním právy a pod.

  • BEZPEČNOST PRODEJE

Je téměř nemožné, aby zde nastala situace, že by vlastník nemovitosti neměl nemovitost ani peníze nebo že by nový vlastník odmítal doplatit sjednanou cenu mezi oběma stranami s poukazem na vady nemovitosti. Pokud vlastník nezamlčel právní či faktické vady, je pro vydražitele obtížné cokoliv změnit.

  • DOSAŽENÍ MAXIMÁLNÍ CENY

U některých typů nemovitostí, při vyvolávací nízké ceně a dostatečné reklamě lze dosáhnout v dražbě zpravidla vyšší ceny, než by bylo možné dosáhnout přímým prodejem. V dražebním boji se účastníci dražby často nechají v ,,dražební atmosféře" strhnout k částkám, které by jinak naprosto nebyli ochotni za nemovitost zaplatit!

  • TRANSPARENTNOST A OBJEKTIVITA DOSAŽENÉ CENY

Transparentnost a objektivní stanovení ceny hraje velkou roli zejména v případech, kdy by někdo mohl prodej zpochybňovat - nejen v rámci činnosti likvidátorů nebo správců konkursní podstaty, ale např. i v rámci vypořádání dědictví, prodeje nemovitostí u kterých je vlastník zajišťovacím převodem, apod.

  • RYCHLOST ZMĚNY VLASTNÍKA V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

Přechod vlastnictví předmětu dražby je v případě zaplacení ceny dosažené vydražením k okamžiku příklepu. Katastrální úřad pouze zápisem upraví změny, které k okamžiku udělení příklepu nastaly, což je oproti vkladu klasické kupní smlouvy podstatně rychlejší.

  • DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTI

Daň z převodu nemovitostí hradí ze zákona ten, jenž od Vás nemovitosti koupil. Nemusíte tak nechat vyhotovit posudek, vyplnit daňové přiznání ani zaplatit.

V první řadě bychom si měli uvědomit, že každá nemovitost je specifická a u každé je tak vhodné strategii prodeje, za tu nejpřijatelnější cenu, zvolit individuálně. Především preferujeme osobní přístup jak k Vám, tak i k Vašim nemovitostem. V případě jakéhokoliv zájmu o spolupráci s námi Vám rádi vše osobně vysvětlíme a navrhneme Vám nejvhodnější postup prodeje.

Chci prodat nemovitost dražbou <<kotaktní formulář zde>>